O‘zb Рус

Koxlear implantning eshituv appatlaridan farqi nimada?

Eshituv apparati shunchaki tovushlarni kuchaytiradi va ularni quloq pardasiga yetkazib beradi. Koxlear implant tovushlarni elektr impulslarga aylantiradi, o‘z navbatida ular chig‘anoqdagi elektrodlar yordamida eshituv nervini ishlatadi.